Richtlijnen i.v.m. coronavirus


UPDATE

Vrijdag 13 maart 2020

 

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien.

Kinderen die thuis kunnen blijven, BLIJVEN THUIS!

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

 

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst .
De school voorziet ENKEL opvang voor:
Kinderen waarvan de grootouders de enige opvangmogelijkheid zijn.
De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Zoek opvang binnen je eigen netwerk.
Deze maatregel werkt alleen als iedere ouder hieraan meewerkt en kinderen zoveel mogelijk uit de school te houden.
Kinderen dienen geen afwezigheidsbriefje binnen te brengen gedurende deze periode.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie....
De opvang respecteert de schooluren.  Laatkomers worden geweigerd.
Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april 2020 (daarna begint de paasvakantie)
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken.
Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

 Wat kan je als ouder doen?

- Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je          contact op met de huisarts en blijf thuis!

- Blijf de voorzorgsmaatregelen hanteren (handhygiëne, …)

- Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus   

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders  

Vriendelijke groet,

Schoolbestuur, directeur en personeelsteam

Scholengemeenschap Pit.
Katholieke basisscholen Beringen & Lummen

Terug naar het overzicht